Mozaika jest to dekoracja mająca postać ornamentu bądź też obrazu. Zwykle wykonywana z drobnych kamyczków, szkła czy ceramiki, które posiadają różną kolorystykę, fakturę i kształt. Osadza się je na podłożu za pomocą niezwiązanej zaprawy wapiennej, żywicy, która ma pochodzenie roślinne lub zaprawy cementowej. Mozaika służyła do zdobienia nie tylko posadzek, ścian czy kopuł ale również [...]